v košíku právě máte
0 položek
o celkové hodnotě
0,- Kč
 
Jak a kde nakoupitregistrační formulářzapomenuté heslo...přihlašovací jménoheslo

Ochrana osobních údajů


Odesláním objednávky zákazníka uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů uvedených v objednávkovém formuláři. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Dodavatel se zavazuje, že bude veškeré údaje získané od zákazníků užívat výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytne je třetím osobám. Výjimku z povinnosti dle předchozí věty představuje způsob dodání zboží prostřednictvím přepravní společnosti, které jsou osobní údaje zákaznících předávány, avšak pouze v tom minimálním rozsahu, který je nutný pro řádné a včasné dodání zboží.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá dodavatel s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6 zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku dodavatele, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob.

Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatele elektronickou cestou na adresu uvedenou zákazníka v objednávkovém formuláři. Zákazník může svůj souhlas písemně či elektronicky kdykoliv odejmout.


Zásady zpracování osobních údajů


Všichni v naší firmě považujeme osobní údaje za velmi citlivé informace a podle toho s nimi také nakládáme. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili nebo měli jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.


Správce osobních údajů


Správcem osobních údajů je: Včelařství Sedláček
Mírová 199
68501 Bučovice

IČ: 49408615
DIČ: CZ7501314678

Ujišťujeme Vás, že veškeré osobní údaje, které ve Včelařství shromažďuje, shromažďuje pouze pro odůvodněné účely a jen po omezenou dobu. Tyto údaje jsou chráněny maximální možnou mírou zabezpečení. Na dodržování všech zásad ochrany osobních údajů u nás dohlíží pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), na kterého se můžete v případě jakýchkoli dotazů týkajících se ochrany osobních údajů kdykoli obrátit na emailové adrese info@vcelarstvisedlacek.cz. Níže si Vás dovolujeme detailně informovat o tom, co ochrana osobních údajů představuje a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje ve společnosti Včelařství Sedláček.


GDPR – CO TO JE?


GDPR, česky obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v České republice nahradilo dosavadní právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. To znamená, že právní rámec ochrany osobních údajů zde fungoval i do 25. 05. 2018 a osobní údaje byly chráněny i doposud. Toliko nová úprava rozšiřuje práva dotčených osob na ochranu osobních údajů a povinnosti těch subjektů, které osobní údaje zpracovávají. Fyzické osobě, jejíž osobní údaje se zpracovávají, se pro tyto účely říká subjekt údajů.


OSOBNÍ ÚDAJE


Osobním údajem je jakákoli informace o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. GDPR rozděluje osobní údaje do dvou kategorií – obecné a zvláštní. Co se týče Vás, našich zákazníků a smluvních partnerů, tak Včelařstí Sedláček zpracovává osobní údaje pouze obecné.


PRÁVNÍ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ • Ve Včelařství Sedláček zpracováváme pouze osobní údaje potřebné k poskytnutí profesionálních služeb a komfortní obsluhy. Zároveň musíme při zpracování dodržovat zákonné povinnosti a chránit své oprávněné zájmy.

 • Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém nám byly poskytnuty v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které byly shromážděny jinak a jsou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy či k plnění našich zákonných povinností.

 • Vaše osobní údaje zpracováváme jen za legitimním účelem, a to v nezbytném rozsahu pro ten daný příslušný účel.


Rozsah zpracovávaných údajů: • Identifikační: jméno a příjmení, adresa, IČ, DIČ, přihlašovací jméno a heslo v našich webových stránkách

 • Kontaktní údaje: telefonní číslo, emailová adresa, případně adresa pro doručení a fakturační adresa

 • Údaje o objednaných službách: údaje o vašich objednaných zásilkách, údaje o případných reklamacích, údaje o způsobu platby a případně číslo bankovního účtu


Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: • vyřízení objednávky

 • vyřízení reklamace

 • zodpovězení vašich dotazů na naše kontaktní centrum

 • cílenou nabídku našeho zboží a služeb


Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? • Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a dalších náležitostí vaší objednávky. 

 • Tito partneři zpracovávají osobní údaje pouze podle našich pokynů a pro námi stanovený účel. 


Některé Vaše osobní údaje zpracováváme i z důvodu a za účelem plnění zákonných povinností. To se týká Vašich identifikačních, kontaktních údajů a údajů o Vámi objednaných službách. A které zákony nám tuto povinnost stanovují? Jsou to zejména: • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.


Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby na míru.


Cookies


Pro funkčnost našich webových stránek používáme soubory „cookies“, což jsou malé datové soubory ukládané na disk vašeho počítače. Soubory cookies používáme k tomu, aby bylo možné vložit zboží do košíku a zpracovat vaši objednávku a dále abychom mohli lépe porozumět tomu, jakým způsobem jsou naše stránky používány a aby je bylo možné optimalizovat. Soubory cookies nám mohou např. říci, jestli jste naše stránky už v minulosti navštívili nebo jestli jste novým návštěvníkem. Soubory cookies, které používáme, neukládají žádné osobní údaje ve smyslu těchto podmínek, ani jinak neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby, vyjma IP adresy.


Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni. Se zakázanými cookies však není možné vložit zboží na našem e-shopu do košíku a provést nákup, lze stránky jen prohlížet. Pro bližší informace vyhledejte v nápovědě vašeho internetového prohlížeče kapitolu týkající se právě cookies.


Google Analytics


Tyto webové stránky používají Google Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů najdete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Vaše práva


Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat: • získat opis vašich osobních údajů – napište nám a my vám pošleme, jaká data o vás máme,

 • opravit vaše osobní údaje – osobní údaje můžete opravit po přihlášení do vašeho účtu (pokud jste se registrovali), případně nám napište, jaké údaje máme špatně a my zajistíme jejich změnu,

 • vymazat vaše osobní údaje – pokud si nepřejete, aby vaše osobní data byla dále zpracovávána, ozvěte se nám a my se o to postaráme,

 • omezit zpracování vašich osobních údajů – pokud žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, dejte nám vědět a my to zařídíme,

 • odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů – pokud chcete odvolat váš souhlas se zpracováním osobních údajů, dejte nám to prosím vědět.

 • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu týká se námitka i profilování. Pokud budete chtít toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím.

 • podat stížnost – naším dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů můžete se na něj kdykoliv obrátit se svým problémem (nicméně věříme tomu, že to nebude potřeba a že všechny vaše případné stížnosti vyřešíme k vaší spokojenosti spolu)


Kontakt na osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů: info@vcelarstvisedlacek.cz


Odkazy na legislativu


Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech: • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1. července 2017

 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července 2017

Ochrana osobních údajů     © 2006 - 2024 Všechna práva vyhrazena. | Vytvořil Lefner